Yabancı Dil Öğretim Tekniğimiz tamamıyla kişiye odaklı bir yaklaşımdır.

Her öğrencimize Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Kelime Bilgisi, Telaffuz ve Gramer becerilerinin her biri için seviye testi uygularız.

Her öğrencinin bu önemli yedi becerinin her biri için farklı seviyelerde olabileceğinin farkındayız, bu yüzden eğitim programlarımızı her öğrencinin her bir becerideki bireysel durumuna göre düzenler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri şekilde öğretiriz.

UA-38513254-1