Fransız Ecole Superieure Robert de Sorbon Eğitim Kurumu'nun Türkiye temsilcisiyiz.

Türkiye'de alınmış iş, eğitim ve öğretim dökümanlarını prestijli Fransız Yüksek Öğrenim Kurumu diploması için, Fransızca'da iş, eğitim ve öğretim deneyimiyle elde edilen anlamına gelen VAE denilen yöntemle, doğrulamakta, değerlendirmekte ve işleme tabi tutmaktayız.

https://en.wikipedia.org/wiki/Validation_des_Acquis_de_l%27Experience

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) herhangi bir Fransız eğitim kurumuna kısmen veya tamamen iş deneyimine göre diploma vermesine izin veren bir prosedürdür. 17 Ocak 2002 tarihli Sosyal Modernleşme Kanunu'na göre üniversiteler ve diğer yüksek öğrenim kurumları adayların sadece iş deneyimlerine göre BTS, DEUG, Lisans, Master, DES, DESS, vd. standart diploma vermeye özel olarak yetkilendirilmişlerdir. Gerekli olan iş deneyimi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

VAE Fransa Eğitim Kanunu'na da eklenmiştir. Yasama Partisi, bölüm üç, kitap VI, başlık I, bölüm III, bölüm 2, madde L613-6 ve L613-3.

Madde L-613-4 dikkat etmek gerekir: Doğrulama yöntemi, yerini aldığı bilgi veya yetenek sınav süreci ile aynı etkiyi yaratır. VAE yoluyla elde edilen diplomalar diğer diplomalarla kesinlikle aynıdır ve herhangi bir şekilde VAE'den bahsedilmesi olası yasadışı ayrımcılıkla savaşmak için yasaklanmıştır. Diploma verilmesi deneyime dayalı olduğu için Fransızca'ya hakim olunması gerekmemektedir.

Dersler, yabancı üniversiteler ve diplomaları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz:

http://goo.gl/forms/eDfwRiTonuAE3xpl1

Not: Türkiye için şu anda Master seviyesine kadar verilebilmektedir.

SÜREKLİ EĞİTİM HİZMETLERİ

135 ülkeden başvuru yapılabilen Lisans ve Master programları için adayların takip edeceği yol 3 aşamalı olup aşağıdaki şekildedir:

  1. Aşama: CV’lerin ve CV içerisinde belirtilen tüm tecrübe ve çalışmaları ispat edecek olan tüm dokümanların ve belgelerin e-mail olarak ulaştırarak, adayların ekteki linkten kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. http://goo.gl/forms/2gtKzcpP78A0fWXm2  Tarafımıza ulaşan belge ve dokümanlar, Prof. Dr. Paul Silva tarafından ön değerlendirmeye tabi tutularak, adayın durumunun söz konusu müracaatı yapıp yapamayacağı tespit edilecektir. Böylece, olumlu bir sonuç alınamayacağı baştan belli olan müracaatların yapılmasının önüne geçilmiş olunacaktır.
  2. Aşama: Müracaat edebileceği değerlendirilen adayların, müracaat formunu online olarak Ecole Superieure Robert de Sorbon web sitesinde doldurmaları gerekmektedir. Adaylar formu doldurmadan önce başvuru bedeli olarak 50+5=55EUR  ödeyecektir. Ödeme Paul Ade Silva, İş Bank, Çarşı Şubesi: 1006 Hesap no:  3849879 IBAN: TR370006400000210063849879 hesabına yapılacaktır. Başvuru bedelini ödeyen adaylar müracaat formunu Ecole Superieure Robert de Sorbon web sitesinde dolduracaklardır. Adayların başvurularının ön kurul tarafından değerlendirilmesi sonucu, Ecole Superieure Robert de Sorbon tarafından programa müracaat için uygun görülmemeleri durumunda bu ücretten transfer ücreti kesildikten sonraki kalan kısmı geri iade edilecektir. Değerlendirme süresi ortalama 20 gün olarak belirlenmiştir.
  3. Aşama: İş tecrübeleri ve eğitim seviyeleri başvurdukları Lisans, Master veya Doktora programlarına uygun görülen adayların evrakları Ecole Superieure Robert de Sorbon tarafından Diploma Jürisine sunulacaktır. Bu aşamaya girildiğinde adayların Paul Ade Silva, İş Bank, Çarşı Şubesi: 1006 Hesap no:  3849879 IBAN: TR370006400000210063849879 hesabına 550+20EUR yatırmaları gerekmektedir. Ödeme sonrası aday tüm dökümanlarını basılı kopya olarak Ecole Superieure Robert de Sorbon adresine göndereceklerdir. Jüri ortalama 2 aylık süre içerisinde yapacağı değerlendirme sonucunda, adayların Lisans, Master veya Doktora derecelerini hak edip etmediklerine karar verecektir.

Değerlendirme sonucu olumsuz olan ve diploma almayı hak edemeyen adaylara ödedikleri 570EUR iade edilmeyecektir.

Önemli Notlar:

1- Adayların iş tecrübeleri ve eğitim düzeyleri ile ilgili tüm evrak ve dokümanlar değerlendirme kuruluna ve jüriye gönderilmeden önce tek tek kontrol edilerek, değerlendirilecek ve İngilizce’ye çevrilecektir.
2- Adaylar değerlendirme aşamasında kendilerinden istenen tüm evrakları zamanında, tam ve eksiksiz temin etmek zorundadırlar. Değerlendirme sürecinde adaylarımızın üniversite ile olabilecek olan tüm yazışmalarında kendilerine danışmanlık hizmeti tarafımızdan sunulacaktır.
3- Müracaat için gerekli tüm evrakların tamamlanması ve değerlendirilmesi, iş ve işlemler ile ilgili sürecin takibi, tarafların bilgilendirilmesi, evrak tercümesi ve dökümanların kapsamlı kontrol işlemleri konusunda verilecek danışmanlık hizmetleri karşılığında tarafımıza bir defaya mahsus belli bir miktar danışmanlık ücreti ödenecek olup, adaylardan başkaca herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Not: Türkiye için şu anda Master seviyesine kadar verilebilmektedir.