SEVİYELER

Seviyeler

Dinleme & Konuşma

Okuma & Yazma

Gramer

Kelime Bilgisi & Telaffuz

Başlangıç - 1

+

+

+

+

Başlangıç - 2

+

+

+

+

Orta Seviye Öncesi

+

+

+

+

Orta Seviye

+

+

+

+

Orta Seviye Sonrası

+

+

+

+

İleri

+

+

+

+

Profesyonel *

+

+

+

+


* Profesyonel ve Sınav İngilizcesi: YDS, IELTS, TOEFL, TOEIC

Öğretim üyeleri ve eğitim görevlileri için Akademik Araştırma Çalışması ve Konferans Sunumu 

UA-38513254-1